+4 0256 491 978
DESPRE NOI
SERVICII
JURISPRUDENTA
OPINII JURIDICE
CONTACT
SERVICII
DREPT PENAL SI DREPT PROCESUAL PENAL
Asistenţă juridică şi reprezentare în procese penale. Redactări de plângeri penale, cereri, memorii in fata organelor de urmarire penala. Proceduri de transfer al persoanelor condamnate in strainatate. Reabilitare judecatoreasca.
DREPT COMERCIAL ŞI SOCIETATI COMERCIALE
Recuperari de creante. Constituiri societati comerciale. Redactari acte aditionale, hotarari AGA. Infiintari puncte de lucru. Inscrieri de mentiuni la Registrul Comertului. Pregatirea si derularea adunarii generale. Majorarea si reducerea capitalului social. Schimbari de sediu. Numiri si revocari de administratori si cenzori. Cesiuni parti sociale/actiuni. Dizolvari, lichidari comerciale si procedura de insolventa. Consultatii juridice privind problemele de drept comercial. Participare la negocieri ale contractelor comerciale. Redactari, negocieri si obiectiuni la contractele propuse clientului de partenerii de afaceri. Excludere, retragere asociat, litigii dintre asociati sau dintre asociati si societate. Pacte dintre asociati: pact de confidentialitate, pact de neconcurenta. Asistenta juridica, redactare cereri, actiuni, contracte, notificari. Asistenta juridica in procedura concilierii in faza prelitigioasa. Reprezentare in litigii comerciale in fata instantelor de judecata si de arbitraj. Auditul juridic al partenerilor de afaceri. Atestarea datei, continutului actului, identitatea semnaturilor prin inscrierea in registrul de acte juridice.
CONTENCIOS ADMINISTRATIV, FISCAL ŞI VAMAL
Consultanta juridica in probleme de drept administrativ, fiscal si vamal. Redactari de actiuni si acte juridice, asistenta juridica si reprezentare in litigii. Anulari de acte ale administratiei publice locale. Reprezentare si asistenta in litigii de drept fiscal si vamal, cauzate de gresita aplicare a legii privind TVA, impozitul pe profit, impozitul pe venit, tratatele de dubla impunere, taxe vamale, facilitati fiscale si vamale.
DREPT CIVIL
Consultanta juridica privind problemele de drept civil. Redactari cereri de chemare in judecata, contracte, notificari, tranzactii, intampinari, cereri reconventionale. Reprezentare in fata instantelor judecatoresti. Participare la negocierea contractelor. Asistenta juridica in fata notarului public. Vanzari-cumparari de imobile cu verificarea actelor de proprietate detinute de vanzatori, a eventualelor ipoteci de care poate fi grevata proprietatea, intabularea dreptului de proprietate. Atestarea datei, continutului actului, identitatea semnaturilor prin inscrierea in registrul de acte juridice.
DREPT INTERNATIONAL
Consultanţă juridică cu privire la tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte. Asistenţă juridică şi reprezentare pentru apostilarea actetelor oficiale emise de autorităţile române. Redactare si inregistrare actiuni la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Probleme de cetăţenie şi regimul străinilor in Romania. Formalităţi pentru refugiaţi. Proceduri de recunoastere si executare a hotararilor straine.
DREPTUL MUNCII
Consultanta juridica privind problemele de dreptul muncii. Redactari cereri, contestatii Participarea la negocieri. Incheiere contract individual de munca. Intocmire fisa postului, regulament de ordine interioara. Asistenta si consultanta juridica in redactarea contractului de exclusivitate, de calificare profesionala, a contractului cu clauza de mobilitate, de confidentialitate. Asistenta si reprezentare in toate litigiile de munca.
PROPRIETATE INTELECTUALA
Inregistrarea cererilor, marcilor de fabrica sau de comert, desene si modele industriale la OSIM pentru depozite nationale si internationale, realizarea opozitiei la inregistrari. Orice alte demersuri ce au ca scop protejarea dreptului de proprietate industriala, marci de fabrica si de comert, brevete, indicatii geografice.
DREPTUL FAMILIEI
Consultanta juridica privind problemele de dreptul familiei. Redactare actiuni si acte juridice Asistenta juridica si reprezentare in procese de divort, partaj, contributie de intretinere, incredintare minor, reglementare a vizitarii minorului, stabilirea sau tagada paternitatii.
ASOCIATII SI FUNDATII
Constituirea actelor de infiintare. Modificari in statut si actul constitutiv. Consultanta juridica in derularea activitatii. Reprezentare in fata autoritatilor competente si a instantelor judecatoresti